Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

  ČJ   

M

  Ip1/Ip2

ČJ

Přv/Vl

Úterý

ČJsl.

Tv

AJ1/AJ2

M

Středa

ČJ

M

Vv

VV

 ČJ

Čtvrtek    

AJ1/AJ2

M

ČJ

Přv

TV

Pátek

ČJ

M

AJ1/AJ2

Vl 

Hv

 

Vyučující: TU Anděla Miklošová, AJ 2. skupina Mgr. Dagmar Štrossová, Ip 1. skupina Mgr. Jana Hassmanová, Ip 2. skupina Mgr. Petr Burian, Přv, Vl, Vv Mgr. Lenka Chrzová, po domluvě je možno domluvit konzultaci s vyučujícím

ČJ- český jazyk M – matematika Vl - vlastivěda Přv – přírodověda Ip - informatika, počítače  Aj – anglický jazyk Tv –tělesná výchova Hv –hudební výchova    VV – výtvarná výchova

Pč –pracovní činnosti Čt - čtení Sl - sloh